Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Ричвелл Инженеринг ХХК-н Инженеринг  нь компани үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн  барилга байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, Эрчим хүчний эх үүсвэр, дулаан болон цахилгаан хангамжийн Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажил үйлчилгээ үзүүлсээр байна.

Холбоо барих

+11-311425

info@richwell.mn