РИЧВЕЛЛ
ИНЖЕНЕРИНГ ХХК

Ричвелл Инженеринг ХХК нь туршлагатай мэргэжилтэн, инженер техникийн ажилтнуудын ур чадвар, орчин үеийн шинэ техник технологийг ашигласан инженерингийн цогц шийдлийг санаачлах, зураг төсөл боловсруулах, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх, хүлээлгэн өгөх гэсэн бүрэн үйлчилгээг үзүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй

АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ

Дулааны станц дулааны эх үүсвэр 0.2-300Гкал/ц
Дулааны цахилгаан станц 0.2-50Мвт
Дулааны магистраль шугам Ф1200-300мм
Дулааны салбар шугам Ф250-50
Ус дулаан хувиарлах төв 0,1-12Гкал/цаг
Барилгын дулааны узель
Гүний эх үүсвэр олборлох байгууламж
Ус дамжуулах шугам ба түүний байгууламжууд
Ариутгах татуургын шугам сүлжээ түүн дээрх байгууламж
Цамхагт хөргүүр (Вентиляторные градирни)
Бохир усны насосны станц
Ус бэлтгэх ба бохир ус цэвэрлэх бага оврын байгууламжууд
Усны түрэлтэт цамхаг, 2-р өргөлтийн насос станц
Орон сууц
Олон нийт иргэний барилга
Үйлдвэрийн барилга
0,4-110 кВ болон түүнээс дээш цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын зураг төсөл боловсруулах
0.1-100 МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэрийн зураг төсөл боловсруулах
Орон сууц, Олон нийт, Иргэний, Үйлдвэрийн барилга байгууламжийн дотор болон гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл
Гадна зам талбай, авто замын гэрэлтүүлгийн зураг төсөл
Дулаан цахилгааны эх үүсвэрүүдийн ТЭҮЗ
Байгаль орчны үнэлгээ
Бүх төрлийн барилгын дулаан цахилгааны тооцоо судалгаа
Дулаан цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний ТЭЗҮ тооцоо судалгаа
Орон сууцны иж бүрэн төсөв
Олон нийт иргэний барилгын иж бүрэн төсөв
Үйлдвэрийн барилгын иж бүрэн төсөв
Бүх төрлийн гадна инженерийн шугам сүлжээний төсөв
Дулаан цахилгааны эх үүсэврүүдийн иж бүрэн төсөв
Барилга угсралтын талбайн инженер геологи / туслан гүйцэтгэгч/

РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ

Цахилгаан Дамжуулах Шугамын Хамгаалалт

БАРИЛГА УГСРАЛТ

0,4-35кВ хүртэлх ЦДAШ-ын угсралтын ажил

0,4-110кВ хүртэлх ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил

 Дэд станцын хоёрдогч хэлхээ, РХАБ-ын угсралт зүгшрүүлэлт холболтын ажил

Дэд станцын хяналт мэдээллийн HMI систем, SCADA системийн холболтын ажил

6 болон 10кВ-ын түгээх сүлжээний хуваарилах байгууламж, дэд өртөөний угсралт

0,4-110кВ хүртэлх хүчдэлтэй дэд станцын анхдагч тоноглолын угсралт, туршилт тохируулгын ажил

Иргэний болон үйлдвэрийн барилгын гадна, дотор цахилгаан хангамжийн угсралт

БИДНИЙ ХИЙСЭН АЖИЛ

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

ТӨСЛҮҮД