Нарны зайн цахилгааны системийн тоног төхөөрөмж болон угсралт суурилуулалтын ажил

DETAILS

LOCATION

Uws and Uwurkhangai provinces

START DATA

2021

Төслийн танилцуулга

“Мобиком Корпораци” ХХК

Цахилгаан холбооны станцын 8кВт, 10кВт, 12кВт-ын нарны эрчим хүч ба зайны системийн инженерийн зураг төсөл

Цахилгаан холбооны станцын PV, инвертор, хянагч, батерейны худалдан авалт

Цахилгаан холбооны станцын PV, инвертор, хянагч, зайг 5 өөр газарт суурилуулах

PV ба зайны системийн туршилт, ашиглалтад оруулах

ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ҮҮРЭГ

“Мобиком Корпораци” ХХК Цахилгаан холбооны станцын 8кВт, 10кВт, 12кВт-ын нарны эрчим хүч ба зайны системийн инженерийн зураг төсөл Цахилгаан холбооны станцын PV, инвертор, хянагч, батерейны худалдан авалт Цахилгаан холбооны станцын PV, инвертор, хянагч, зайг 5 өөр газарт суурилуулах PV ба зайны системийн туршилт, ашиглалтад оруулах

ЗАХИАЛАГЧ

“Мобиком Корпораци” ХХК

ОГНОО

2021

Сэлбэ, Баянхошуу дэд төв

PREV