DETAILS

LOCATION

Umnu-gobi

START DATA

2019

Төслийн танилцуулга

  • Төвлөрсөн дулаан хангамжтай дулааны станц барих 
  • Дулааны станцын үр ашгийг дээшлүүлэх 
  • Өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээнд нийцүүлэн дулааны станцыг өргөтгөх 
  • Жилийн турш хэрэглээний халуун усаар тасралтгүй хангах 
  • Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг сайжруулах 
  • Ажлын нөхцлийг сайжруулах 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ

Бодит худалдан авалт (худалдан авалт болон барилга угсралт), Зөвлөх үйлчилгээ

ЗАХИАЛГА

Солонгосын Дулааны Шугам Сүлжээний Корпораци

ОГНОО

2018

Сүхбаатар аймгийн 5 сумын төвийн төвлөрсөн дулаан хангамжийн зураг төсөл

PREV

Сэлбэ дэд төвийн 28МВт-ын хүчин чадалтай ДС-ын ТЭЗҮ

NEXT