Жаргалтхаан суман дахь 35/10 кВ Жаргалтхаан дэд станцад реле хамгаалалтын төхөөрөмж нийлүүлэх

DETAILS

LOCATION

Khentii province

START DATA

2018

Төслийн танилцуулга

Жаргалтхаан дэд станцад реле хамгаалалт,автоматикийн төхөөрөмж нийлүүлэх 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ

Уг дэд станцад аккумуляторын батарей цэнэглэгч төхөөрөмжийн хамт (тогтмол гүйдлийн аккумуляторын байгууламж); Nanjing Nari Group-ын реле хамгаалалтын төхөөрөмжүүд болох Трансформаторын үндсэн хамгаалалт,35 кВ- ын шугамын хамгаалалт,10 кВ-ын шугамын үндсэн болон бэлтгэл хамгаалалт нийлүүлэв

ЗАХИАЛАГЧ

БЗӨБЦТС ТӨХК

ОГНОО

2019

Сүхбаатар аймгийн 5 сумын төвийн төвлөрсөн дулаан хангамжийн зураг төсөл

PREV

Сэлбэ дэд төвийн 28МВт-ын хүчин чадалтай ДС-ын ТЭЗҮ

NEXT