Арван аймгийн төвийн дулаан хангамжийн системийг сайжруулах төсөл

DETAILS

LOCATION

10 provinces

START DATA

2019

Төслийн танилцуулга

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО 

 • Төвлөрсөн дулаан хангамжтай дулааны станц барих 
 • Дулааны станцын үр ашгийг дээшлүүлэх 
 • Өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээнд нийцүүлэн дулааны станцыг өргөтгөх 
 • Жилийн турш хэрэглээний халуун усаар тасралтгүй хангах 
 • Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг сайжруулах 
 • Ажлын нөхцлийг сайжруулах 

ҮЕ ШАТ БҮРИЙН АЖЛЫН ЭЗЛЭХҮҮН 

 • Зөвлөх үйлчилгээ 
 • Газар дээрх судалгаа 
 • Үндсэн дизайн ба тендерийн бичиг баримт бэлдэх 
 • Инженеринг, худалдан авалт болон барилга угсралтын Гэрээлэгч сонгон авахад дэмжлэг үзүүлэх 
 • Нарийвчилсан дизайн хийх ба худалдан авалт болон барилга угсралтын ажилд хяналт тавих 
 • Боловсрол ба сургалтыг дэмжих 
 • Төслийн эцсийн тайлан бэлдэх 
 • Нарийвчилсан дизайн 
 • Тоног төхөрөөмж болон материал худалдан авалтын ажил, барилга угсралт 
 • Боловсрол ба сургалт 
 • Хүлээн авалтын ажлыг зохион байгуулах ба ашиглалтын ажилд дэмжлэг үзүүлэх 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ

Бодит худалдан авалт (худалдан авалт болон барилга угсралт) болон Зөвлөх үйлчилгээ

ЗАХИАЛАГЧ

Солонгосын Дулааны Шугам Сүлжээний Корпораци

ОГНОО

2018

Хан Алтай ресурс ХХК-ийн ажилчдын кемп

PREV

110/10 кВ-ийн Хүчит Шонхор Дэд Станц

NEXT