Метан хийн хангамжийн сүлжээг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө

CATEGORY

Feasibility study

DETAILS

LOCATION

Ulaanbaatar

START DATA

2021

Төслийн танилцуулга

ТТ фирм 1 Метан хийн хангамжийн сүлжээг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний ТЭЗҮ 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ

ТТ фирм 1 Метан хийн хангамжийн сүлжээг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний ТЭЗҮ

ЗАХИАЛАГЧ

HJI Group Corporation

ОГНОО

2020

Сэлэнгэ аймгийн Батноров сумын Бэрх тосгоны дулааны станц

NEXT