Оюу толгой дулааны станцын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил

DETAILS

LOCATION

Umnu-gobi

START DATA

2019

Төслийн танилцуулга

Төслийн товч танилцуулга: ОТ-н ДС-н Дулааны просессийн автоматжуулалтын системийн

 шинэчлэлийн ажилд Хятадын Hollyses брендийн удирдлагын системийг бүхэлд нь   

ROCKWELL брендийн Allenbradly удирдлагын системрээр 1,2,3 шинэчилсэн. 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ

1-4р зуухны удирдлагын системийг шинэчилсэн 5,6 зуухны өргөтгөлийн ажлын Дулааны процессийн автоматжуулалтын угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

ЗАХИАЛАГЧ

М Си Эс Интернейшнл ХХК, Оюу толгой ХХК

ОГНОО

2019

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын төвийн дулааны шугам сүлжээний өргөтгөлийн зураг төслийн ажил

PREV

Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын 75 ортой хүүхдийн дотуур байрны ажлын зураг

NEXT