110/35/10 кВ Баясгалант дэд станцын Аккумляторын төхөөрөмж, цэнэглэх төхөөрөмжийн хамт шинэчлэх ажлын хүрээнд

110/35/10 кВ Баясгалант дэд станцын Аккумляторын төхөөрөмж,
цэнэглэх төхөөрөмжийн хамт шинэчлэх ажлын хүрээнд

Төслийн товч танилцуулга

Тус дэд станцын реле хамгаалалт удирдлагын тогтмол гүйдлийн тэжээлийн систем нь хуучирч ашиглалтын хугацаа дууссан тул зайлшгүй шинэчлэх шаардлагтай болсон. Үүний хүрээнд дэд станцын тогтмол гүйдлийн системийг олон улсын IEC стандарт шаардлагад нийцсэн орчин үеийн дэвшилтэт технологийн НМI хяналттай цэнэглэгч төхөөрөмж,гүн цэнэгийн баттерэй бүхий системээр бүрэн шинэчлэв.

Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг

Emerson Network Power компаний микрокомпьютер удирдлагатай Тогтмол гүйдлийн цэнэглэгч төхөөрөмж, хуваарилах гаргалга бүхий 3 ширхэг панель, гүн цэнэгийн OPzV төрлийн 200 А/ц багтаамжтай баттерей 108 ширхэгийг тавиурын хамт суурилуулсан.

Байршил

Сүхбаатар аймаг

Захиалагч

ЦДҮС ТӨХК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10/35/10 kV Bayasgalant Sub-station, Renovation of Accumulation device, battery charging equipment

10/35/10 kV Bayasgalant Sub-station, Renovation of Accumulation device, battery charging equipment

PROJECT BACKGROUND:

The substation relay protection, control DC feeding system has been overdue and need to be renovated. In this regard, the substation DC system is completely upgraded by a charging equipment with HMI controller with a modern advanced technology and a deep charge battery that meets international IEC standards.

SCOPE OF SERVICE:

Emerson Network Power Company, DC charging equipment with microcomputer controller, 3 panels with distribution cabinet, 108 pcs of battery of OPzV-type and 200 A / h capacity have been installed.

CLIENT:

National Power Transmission Grid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *