Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын төвийн дулааны шугам сулжээний өргөтгөлийн зураг төслийн ажил

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын төвийн
дулааны шугам сулжээний өргөтгөлийн зураг төслийн ажил

Төслийн зорилго
 • Төвлөрсөн дулаан хангамжтай дулааны станц барих
 • Дулааны станцын үр ашгийг дээшлүүлэх
 • Өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээнд нийцүүлэн дулааны станцыг өргөтгөх
 • Жилийн турш хэрэглээний халуун усаар тасралтгүй хангах
 • Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг сайжруулах
 • Ажлын нөхцлийг сайжруулах
Үе шат бүрийн ажлын эзлэхүүн
 • Зөвлөх үйлчилгээ
  • Газар дээрх судалгаа
  • Үндсэн дизайн ба тендерийн бичиг баримт бэлдэх
  • Инженеринг, худалдан авалт болон барилга угсралтын Гэрээлэгч сонгон авахад дэмжлэг үзүүлэх
  • Нарийвчилсан дизайн хийх ба худалдан авалт болон барилга угсралтын ажилд хяналт тавих
  • Боловсрол ба сургалтыг дэмжих
  • Төслийн эцсийн тайлан бэлдэх
 • Бодит худалдан авалт (худалдан авалт болон барилга угсралт)
  • Нарийвчилсан дизайн
  • Тоног төхөрөөмж болон материал худалдан авалтын ажил, барилга угсралт
  • Боловсрол ба сургалт
  • Хүлээн авалтын ажлыг зохион байгуулах ба ашиглалтын ажилд дэмжлэг үзүүлэх
Захиалагч

Солонгосын Дулааны Шугам Сүлжээний Корпораци

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umnugovi aimag, Dalanzadgad soum, Detailed design of heating pipeline expansion work

Umnugovi aimag, Dalanzadgad soum, Detailed design of heating pipeline expansion work

PROJECT BACKGROUND:

To renovate and improve existing heating systems and provide people with a reliable heating power

SCOPE OF SERVICE:

Detailed design of 1.5 km heating pipeline and outdoor heating pipeline with ф57-219 mm

CLIENT:

Umnugovi province Governer’s office

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *