"Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр" төслийн хүрээнд Сэлбэ болон Баянхошуу дэд төвд Ус дулаан дамжуулах төвийн иж бүрэн зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

Төслийн товч танилцуулга

Хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь эдийн засгийн боломж, орон сууц, хотын дэд бүтцийн үйлчилгээ хангамж бүхий эрүүл, аюулгүй, тав тухтай амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн, бие даан хөгжсөн дэд төвийн сүлжээг гэр хороололд бий болгоход оршино.

Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг

1-7Гкал/ц 26-н ширхэг УДДтөв ажлын зураг

Захиалагч

KDHC

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ТӨСЛҮҮД