Төв аймаг Сэргэлэн сум Бөхөг 15 МВт-ын НЦС 110/10кВ-ын 2*16МВА чадалтай дэд станц анхдагч тоноглолын угсралт

Төслийн товч танилцуулга

Төв аймаг Сэргэлэн сум, Бөхөг 15 МВт-ын НЦС төслийн хүрээнд 110/10кВ-ын 2*16МВА чадалтай дэд станцын анхдагч тоноглолын угсралт туршилт тохируулгын ажил гүйцэтгэсэн.

Гүйцэтгэсэн ажлын үүрэг

110/10 кВ-ын 2*16МВА чадалтай дэд станцын анхдагч тоноглолын угсралтаар Хүчний трансформатор хоёр иж бүрэн, 110кВ-ын 4 ячейк бүхий ил хуваарилах байгууламж нийт тоноглол, 10кВ-ын ячейк, тогтмол гүйдлийн систем, дотоод хэрэгцээний панель зэргийг угсарч туршилт тохируулга хийж ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн.

Захиалагч

М Си Эс Интернейшнл ХХК

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ТӨСЛҮҮД