Төв аймаг Сэргэлэн сум Бөхөг 15 МВт-ын НЦС анхдагч тоноглолын угсралт

Төв аймаг Сэргэлэн сум Бөхөг 15 МВт-ын
НЦС анхдагч тоноглолын угсралт

Төслийн товч танилцуулга

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт байрлах 15 МВт-ын хүчин чадалтай Нарны цахилгаан станцыг эрчим хүчний нэгдсэн системд холбох.

Гүйцэтгэсэн ажлын үүрэг

110/10 кВ-ын 16МВА чадалтай анхдагч тоноглолын дэд станцын угсралтын ажил

Захиалагч

М Си Эс Интернейшнл ХХК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tuv aimag, Sergelen soum, Buhug 15 MWt Solar Power Plant, Primary equipment installation

Tuv aimag, Sergelen soum, Buhug 15 MWt Solar Power Plant, Primary equipment installation

PROJECT BACKGROUND

To connect the 15 MWt capacity Solar Power Plant located in the Sergelen soum of the Tuv aimag to the integrated power system.

SCOPE OF SERVICE:

Primary equipment installation work of the 110/10 кV Sub-station with 16МVА capacity.

ClIENT:

MCS International LLC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *