250 айлын цахилгаан хангамжийн зураг төсөл

Төслийн товч танилцуулга

Багануур дүүргийн 4 дүгээр хорооны Тогос уул хэсэг шинэ суурьшлын бүс /250 өрх/ цахилгаан хангамж

Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг

 10кВ, 0.4кВ-ын ЦДАШ, 400 кВА 1 ширхэг, 250 кВА 2 ширхэг, КТПН, реклоузер таслуур, гэмтэл заагч датчик цахилгаан хангамжийн ажлын зураг

Захиалагч

Багануур дүүргийн ЗДТГ

ТӨСЛҮҮД