110/10 кВ-ийн Хүчит Шонхор Дэд Станц

110/10 кВ-ийн Хүчит Шонхор Дэд Станц

Төслийн товч танилцуулга

Төслийн зорилго нь Улаанбаатар хотын Баянгол, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн 20 мянган өрхийг цахилгаан халаагуурааар халаах боломжийг бүрдүүлэх Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу 2х40МВА чадал бүхий Хүчит Шонхор дэд станцыг барьж байгуулах явдал юм. Төсөл хэрэгжсэнээр Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 20 мянган айл өрхийг 4кВт хүртэл цахилгаан халаагуураар халаах боломжийг олгож Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад хувь нэмэрээ оруулах юм.  Ричвелл инженеринг ХХК нь ЦДҮС ХК-тай түлхүүр гардуулах нөхцлөөр гэрээ байгуулж 9 сарын хугацаанд барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн юм. Төслийн хүрээнд анхдагч талд 110/10 кВ-ийн хүчний трансформатор, хийт таслуур, хуурай салгуур, гүйдэл хүчдлийн трансформаторууд, 10 кВ-ийн ячейк хоёрдогч талд БНХАУ-ийн NARI electric группийн иж бүрэн релей хамгаалалт, СКАДА төхөөрөмж, ухаалааг тоолуурууд үнсдсэн хамгаалалтанд АНУ-ын SEL брэндийн релейнүүд суурилуулж туршилт тохируулга хүлээлгэн өгөх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг
  • 110/10 кВ, 2х40МВА трансформатор бүхий дэд станцын зураг төсөл, материал тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, барилга угсралт, туршилт тохируулгын ажил
  • Дэд станцын зураг төсөл, Дэд станцын барилга угсралт, Дэд станцын релей хамгаалалт автоматжуулал, СКАДА, дэд станцын туршилт тохируулга
Захиалагч

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ ТӨХК 2018 – 2019 он

Tags :

110/10 кВ-ийн Хүчит Шонхор Дэд Станц

110/10 кВ-ийн Хүчит Шонхор Дэд Станц

Төслийн товч танилцуулга

Төслийн зорилго нь Улаанбаатар хотын Баянгол, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн 20 мянган өрхийг цахилгаан халаагуурааар халаах боломжийг бүрдүүлэх Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу 2х40МВА чадал бүхий Хүчит Шонхор дэд станцыг барьж байгуулах явдал юм. Төсөл хэрэгжсэнээр Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 20 мянган айл өрхийг 4кВт хүртэл цахилгаан халаагуураар халаах боломжийг олгож Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад хувь нэмэрээ оруулах юм.  Ричвелл инженеринг ХХК нь ЦДҮС ХК-тай түлхүүр гардуулах нөхцлөөр гэрээ байгуулж 9 сарын хугацаанд барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн юм. Төслийн хүрээнд анхдагч талд 110/10 кВ-ийн хүчний трансформатор, хийт таслуур, хуурай салгуур, гүйдэл хүчдлийн трансформаторууд, 10 кВ-ийн ячейк хоёрдогч талд БНХАУ-ийн NARI electric группийн иж бүрэн релей хамгаалалт, СКАДА төхөөрөмж, ухаалааг тоолуурууд үнсдсэн хамгаалалтанд АНУ-ын SEL брэндийн релейнүүд суурилуулж туршилт тохируулга хүлээлгэн өгөх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг
  • 110/10 кВ, 2х40МВА трансформатор бүхий дэд станцын зураг төсөл, материал тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, барилга угсралт, туршилт тохируулгын ажил
  • Дэд станцын зураг төсөл, Дэд станцын барилга угсралт, Дэд станцын релей хамгаалалт автоматжуулал, СКАДА, дэд станцын туршилт тохируулга
Захиалагч

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ ТӨХК 2018 – 2019 он

Tags :