Сэлбэ дэд төвийн 28МВт-ын хчүин чадалтай ДС-ын ТЭЗҮ

Төслийн зорилго
  • Хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь эдийн засгийн боломж, орон сууц, хотын дэд бүтцийн үйлчилгээ хангамж бүхий эрүүл, аюулгүй, тав тухтай амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн, бие даан хөгжсөн дэд төвийн сүлжээг гэр хороололд бий болгоход оршино.
  • Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдийг хотын дэд төв болон хөгжих суурь нөхцөл
Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг
  • Шинээр төлөвлөж буй Сэлбэ дэд төвийн 28 МВт-ын дулааны станцын ТЭЗҮ боловсруулсан.
Захиалагч

Азийн хөгжлийн банк

ТӨСЛҮҮД