Сэлбэ дэд төвийн 28МВт-ын хчүин чадалтай ДС-ын ТЭЗҮ

Сэлбэ дэд төвийн 28МВт-ын хчүин чадалтай ДС-ын ТЭЗҮ

Төслийн зорилго
  • Хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь эдийн засгийн боломж, орон сууц, хотын дэд бүтцийн үйлчилгээ хангамж бүхий эрүүл, аюулгүй, тав тухтай амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн, бие даан хөгжсөн дэд төвийн сүлжээг гэр хороололд бий болгоход оршино.
  • Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдийг хотын дэд төв болон хөгжих суурь нөхцөл
Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг
  • Шинээр төлөвлөж буй Сэлбэ дэд төвийн 28 МВт-ын дулааны станцын ТЭЗҮ боловсруулсан.
Захиалагч

Азийн хөгжлийн банк

Tags :

Selbe sub-center, Feasibility study of heating plant with 28МWt capacity

Selbe sub-center, Feasibility study of heating plant with 28МWt capacity

PROJECT BACKGROUND:

The mission of the program is to create an independent sub-center network in the ger areas that provides a healthy, safe and comfortable living environment with economic opportunities, housing and urban infrastructure services.

SCOPE OF SERVICE:

Feasibility study of Heating plant with 28МWt capacity of the newly planned Selbe sub-center.

CLIENT:

Asian Development bank

Tags :