Archive

17 Dec

110/35/10 кВ Баясгалант дэд станцын Аккумляторын төхөөрөмж, цэнэглэх төхөөрөмжийн хамт шинэчлэх ажлын хүрээнд

READ MORE
17 Dec

10/35/10 kV Bayasgalant Sub-station, Renovation of Accumulation device, battery charging equipment

READ MORE
14 May

110/10 кВ-ийн Хүчит Шонхор Дэд Станц

READ MORE
14 May

110/10 кВ-ийн Хүчит Шонхор Дэд Станц

READ MORE
11 May

Баруун-Урт дулааны станцын үнс дамжуулах систем

READ MORE
11 May

Baruun-Urt Heating Plant Ash Handling System

READ MORE