Зураг төсөл

Ажил үйлчилгээ

ЗУРАГ ТӨСӨЛ

[thb_button size=”small” color=”white” border_radius=”no-radius” link=”url:http%3A%2F%2Frichwell.mn%2Fcontact%2F|title:%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85||”]
АЖЛИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ
[thb_tabs style=”style4″ active_section=”1″ tabs_animation=””]

0,7- 40 кгх/см2- хүртэлх даралтай зуух, даралтат сав иж бүрэн ТЭЗҮ зураг төсөл

0,7- 40 кгх/см2- хүртэлх даралтай дулааны шугам хоолой, Ус дулаан дамжуулах төв иж бүрэн ТЭЗҮ зураг төсөл

Гадна төв болон салбар шугамын дулаан хангамж болон УДДТөвийн ажлын иж бүрэн зураг төсөл

Дотор цахилгаан хангамжийн зураг төсөл

Гадна цахилгаан хангамж зураг төсөл /0,4-220кВ/

Системийн горимын тооцоо

Барилгын эскиз зураг төсөл боловсруулах

Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Орон сууцны болон бүх төрлийн үйлдвэрийн барилга, дулааны станцын ажлын зураг төсөл боловсруулах

1-16 хүртэлх барилгын дотор усан хангамж бохир усны зураг төсөл

Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат системийн зураг төсөл

1-16 хүртэлх барилгын цэвэр, гал, бохир усны гидравлик тооцоо

Усан хангамж ариутгах татуургын гол ба салбар шугам сүлжээний зураг төсөл

Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл тооцоо

1-16 хүртэлх барилгын дулаан алдагдлын тооцоо

1-16 хүртэлх барилгын аэродинамикийн тооцоо

1-16 хүртэлх барилгын халаалт , агаар сэлгэлт, салхивчийн зураг төсөл

Тоног төхөөрөмжийн материалын сонголт түүнтэй холбогдох зураг төсөл тооцоолол

[/thb_tabs]
ТӨСӨВ

Гадна дотор, цахилгаан холбооны төсөвт өртөг тодорхойлох

Гадна дотор, ус хангамж ариутгах татуургийн төсөвт өртөг тодорхойлох

Гадна дулаан хангамж, УДДТөвийн төсөвт өртөг тодорхойлох

Дулааны эх үүсвэрийн иж бүрэн төсөвт өртөг тодорхойлох

Бүх төрлийн үйлдвэрийн барилгын төсөвт өртөг тодорхойлох

ТЭЗҮ

Дулаан цахилгааны эх үүсвэрүүдийн техник эдийн засгийн үндэслэл тооцоо судалгаа

Дулаан, Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний ТЭЗҮ тооцоо судалгаа

ЗОХИОГЧИЙН ХЯНАЛТ

Дулааны станц болон бүх төрлийн инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламж