БАРИЛГА УГСРАЛТ

Барилга угсралт

БАРИЛГА УГСРАЛТ

0,4-110кВ хүртэлх хүчдэлтэй дэд станцын анхдагч тоноглолын угсралт, туршилт тохируулгын ажил

0,4-110кВ хүртэлх ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил

Дэд станцын хоёрдогч хэлхээ, РХАБ-ын угсралт зүгшрүүлэлт холболтын ажил

Дэд станцын хяналт мэдээллийн HMI систем, SCADA системийн холболтын ажил

6 болон 10кВ-ын түгээх сүлжээний хуваарилах байгууламж, дэд өртөөний угсралт

0,4-35кВ хүртэлх ЦДAШ-ын угсралтын ажил

Иргэний болон үйлдвэрийн барилгын гадна, дотор цахилгаан хангамжийн угсралт