Сэлэнгэ аймгийн Батноров сумын Бэрх тосгоны дулааны станц

DETAILS

LOCATION

Selenge province

START DATA

2018

Төслийн танилцуулга

Сэлэнгэ аймгийн Батноров сумын Бэрх тосгоны дулааны станц ажлын иж бүрэн зураг төсөл 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ

Сэлэнгэ аймгийн Батноров сумын Бэрх тосгоны дулааны станцын ажилын цогц зураг төсөл

ЗАХИАЛАГЧ

ЭХХТөв

ОГНОО

2020

Монгол улсын цахилгаан дамжуулах болон түгээх сүлжээний чадавхийн үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ

PREV

Баясгалант дэд станцын Аккумлятор шинэчлэх

NEXT