Арвайхээр суманд баригдах дулааны станцын 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээний зураг

DETAILS

LOCATION

Uvurkhangai province

START DATA

2021

Төслийн танилцуулга

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр суманд шинээр баригдах

 дулааны станцын 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээний зураг төслийг боловсруулав

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр суманд шинээр баригдах дулааны станцын 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах

ЗАХИАЛАГЧ

Өвөрхангай аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар

ОГНОО

2020

Монгол улсын цахилгаан дамжуулах болон түгээх сүлжээний чадавхийн үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ

PREV

Баясгалант дэд станцын Аккумлятор шинэчлэх

NEXT