Сүхбаатар аймгийн 5 сумын төвийн төвлөрсөн дулаан хангамжийн зураг төсөл

DETAILS

LOCATION

Sukhbaatar province

START DATA

2018

Төслийн мэдээлэл

Сүхбаатар аймгийн 5 сумыг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох

ард иргэдийг дулаанаар хангамжаар хангахад оршино. 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ

Баяндэлгэр 1183 м, Мөнххаан 2223 м, Түвшинширээт 1198.2 м, Уулбаян 1100 м урттай дулааны шугам, Зуухны ачаалал нь: Баяндэлгэр, Мөнххаан-1.6 Гкалл, Түвшинширээт, Уулбаян 1.1 Гкалл ажлын зураг төсөл

ЗАХИАЛАГЧ

Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ

ОГНОО

2018

Арвайхээр суманд баригдах дулааны станцын 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээний зураг

PREV

Жаргалтхаан дэд станцад реле хамгаалалт,автоматикийн төхөөрөмж нийлүүлэх

NEXT