“Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” төсөлийн хүрээнд Сэлбэ болон Баянхошуу дэд төвд Ус дулаан дамжуулах төвийн иж бүрэн зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

"Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр" төсөлийн хүрээнд Сэлбэ болон Баянхошуу дэд төвд Ус дулаан дамжуулах төвийн иж бүрэн зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

Төслийн товч танилцуулга

Хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь эдийн засгийн боломж, орон сууц, хотын дэд бүтцийн үйлчилгээ хангамж бүхий эрүүл, аюулгүй, тав тухтай амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн, бие даан хөгжсөн дэд төвийн сүлжээг гэр хороололд бий болгоход оршино.

Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг

1-7Гкал/ц 26-н ширхэг УДДтөв ажлын зураг

Захиалагч

KDHC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consulting service for detailed design of heat and water distribution centers for Bayakhoshuu and Selbe sub-center within the “Ulaanbaatar ger area development investment program” project

Consulting service for detailed design of heat and water distribution centers for Bayakhoshuu and Selbe sub-center within the "Ulaanbaatar ger area development investment program” project

PROJECT BACKGROUND:

The mission of the program is to create an independent sub-center network in the ger areas that provides a healthy, safe and comfortable living environment with economic opportunities, housing and urban infrastructure services.

Basic conditions to develop Bayankhoshuu and Selbe sub-centers as city sub-centers.

SCOPE OF SERVICE:

Detailed design processing of 26 heating and water distribution centers with 1-7 Gcal/h capacity.

CLIENT:

Korean District Heating Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *