Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн үе шат-2

"УБ хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр"
төсөлийн хүрээнд Сэлбэ болон Баянхошуу дэд төвийн гадна дулаан хангамж зураг төсөл,
дулааны станцын тендэрийн бичиг баримт бэлдэх

Төслийн товч танилцуулга

Хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь эдийн засгийн боломж, орон сууц, хотын дэд бүтцийн үйлчилгээ хангамж бүхий эрүүл, аюулгүй, тав тухтай амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн, бие даан хөгжсөн дэд төвийн сүлжээг гэр хороололд бий болгоход оршино.

Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг
  • 14.0-45.0 Гка/ц 4-н Дулааны станц,  ф100-450мм 8.5-км дулаан хангамжийн шугамын зураг
  • Дэнжийн мянга болон Дамбадаржаагийн дулаан хангамж , цахилгаан хангамжийн ТЭЗҮ
Захиалагч

Азийн хөгжлийн банк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *