Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын 75 ортой хүүхдийн дотуур байрны ажлын зураг

DETAILS

LOCATION

Sukhbaatar district

START DATA

2018

Төслийн танилцуулга

Сүхбаатар аймгийн Уулбаян суманд шинээр 75 ортой хүүхдийн дотуур байр шинээр барих ажил. 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ

40*16 хэмжээтэй Иж бүрэн ажлын зураг 40*16 Complete design and drawing work

ЗАХИАЛАГЧ

Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ

ОГНОО

2020

Оюу толгой Дулааны станцын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

PREV

Баруун-Урт дулааны станцын үнс дамжуулах систем

NEXT