Сүхбаатар аймгийн Баруун урт сумын дулааны станцын өргөтгөлийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах

Сүхбаатар аймгийн Баруун урт сумын
дулааны станцын өргөтгөлийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах

Төслийн товч танилцуулга 

Сүхбаатар аймгийн Баруун урт сумын ард иргэдийг дулаан хангамжаар хангах

Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг
  • 28Мвт дулааны станцын ТЭЗҮ
  • Ф200-Ф400мм 1км дулааны шугам, 2 ширхэг УДДТ ажлын бүрэн зураг төсөл
Захиалагч

Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ

Tags :

Сүхбаатар аймгийн Баруун урт сумын дулааны станцын өргөтгөлийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах

Сүхбаатар аймгийн Баруун урт сумын
дулааны станцын өргөтгөлийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах

Төслийн товч танилцуулга 

Сүхбаатар аймгийн Баруун урт сумын ард иргэдийг дулаан хангамжаар хангах

Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг
  • 28Мвт дулааны станцын ТЭЗҮ
  • Ф200-Ф400мм 1км дулааны шугам, 2 ширхэг УДДТ ажлын бүрэн зураг төсөл
Захиалагч

Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ

Tags :