Author Support

2 Jan

Мэдээ

Хүнийн нөөцийн тогтвортой ажиллуулах бодлогын дагуу ажилтнууддаа чиглэсэн томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг тогтмол хэрэгжүүлдэг.…

READ MORE
2 Jan

Мэдээ2

жишээ мэдээ

READ MORE
2 Jan

Мэдээ1

Жишээ мэдээ

READ MORE