Сэлбэ дэд төвийн 28МВт-ын хүчин чадалтай ДС-ын ТЭЗҮ

DETAILS

LOCATION

Sukhbaatar district

START DATA

2020

Төслийн танилцуулга

Хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь эдийн засгийн боломж, орон сууц, хотын

 дэд бүтцийн үйлчилгээ хангамж бүхий эрүүл, аюулгүй, тав тухтай амьдрах

таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн, бие даан хөгжсөн дэд төвийн сүлжээг 

гэр хороололд бий болгоход оршино. Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдийг

хотын дэд төв болон хөгжих суурь нөхцөл 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ

Шинээр төлөвлөж буй Сэлбэ дэд төвийн 28 МВт-ын дулааны станцын ТЭЗҮ боловсруулсан.

ЗАХИАЛАГЧ

Азийн хөгжлийн банк

ОГНОО

2019

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын төвийн дулааны шугам сүлжээний өргөтгөлийн зураг төслийн ажил

PREV

Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын 75 ортой хүүхдийн дотуур байрны ажлын зураг

NEXT