Сэлбэ, Баян-хошуу төв дэд төвийн цогц зураг төсөл

DETAILS

LOCATION

Сэлбэ, Баян-хошуу

START DATA

2020-2021

Төслийн танилцуулга

Хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь эдийн засгийн боломжорон сууцхотын дэд бүтцийн

үйлчилгээ хангамж бүхий эрүүлаюулгүйтав тухтай амьдрах таатай орчин нөхцлийг

бүрдүүлсэнбие даан хөгжсөн дэд төвийн сүлжээг гэр хороололд бий болгоход оршино.

  • Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвд нийт 7.57 га талбай бүхий ногоон байгууламж бий болно
  • Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдэд инженерийн дэд бүтцийг цогцоор нь бий болгосноор
    • дэд төв барилгажих боломжтой болох
    • төр, хувийн хэвшил, иргэдийн оролцоог зөв зохицуулан хөгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ. 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ

Сэлбэ дэд төв Сэлбэ дэд төв дулаан дамжуулах гол шугам сүлжээ-9.97 км Ус дулаан дамжуулах төв-14 ширхэг Авто зам-5.677 км Гүүр-24м, 30м, 60м Үерийн хамгаалалтын суваг-2.4 км Тохижилтын ажил-3.01 га Ус хангамжийн шугам сүлжээ-6.01 км Хорооллын дотор бохир усны шугам-9.77 км Усан сан-1000 м3 багтаамжтай Цахилгааны шугам сүлжээ-3.6 км Холбооны шугам сүлжээ-1.7 км Баянхошуу дэд төв Баянхошуу дэд төв дулаан дамжуулах гол шугамын өргөтгөл-3.45 км Дулааны шугам сүлжээ-7.58 км Ус дулаан дамжуулах төв-12 ширхэг Авто зам-5.677 км Үерийн хамгаалалтын суваг-2.5 км Тохижилтын ажил-4.65 га Ус хангамжийн шугам сүлжээ-5.05 км Хорооллын дотор бохир усны шугам-8.78 км Усан сан-1000 м3 багтаамжтай Цахилгааны шугам сүлжээ-4.2 км Холбооны шугам сүлжээ-2.8 км

ЗАХИАЛАГЧ

Улаанбаатар хотын захиргаа

ОГНОО

2019-2021

Хан Алтай ресурс ХХК-ийн ажилчдын кемп

PREV

110/10 кВ-ийн Хүчит Шонхор Дэд Станц

NEXT