110/10 кВ-ийн Хүчит Шонхор Дэд Станц

DETAILS

LOCATION

Ulaanbaatar

START DATA

21 December 19

DURATION

24 Months

Төслийн танилцуулга

Төслийн зорилго нь Улаанбаатар хотын Баянгол, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн 20 мянган

 өрхийг цахилгаан халаагуурааар халаах боломжийг бүрдүүлэх Засгийн газрын шийдвэрийн

 дагуу 2х40МВА чадал бүхий Хүчит Шонхор дэд станцыг барьж байгуулах явдал юм. Төсөл

 хэрэгжсэнээр Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 20 мянган айл өрхийг 4кВт хүртэл цахилгаан

 халаагуураар халаах боломжийг олгож Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад

 хувь нэмэрээ оруулах юм.  

Ричвелл инженеринг ХХК нь ЦДҮС ХК-тай түлхүүр гардуулах нөхцлөөр гэрээ байгуулж 9 сарын хугацаанд барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн юм. Төслийн хүрээнд анхдагч талд 110/10 кВ

-ийн хүчний трансформатор, хийт таслуур, хуурай салгуур, гүйдэл хүчдлийн трансформаторууд,

10 кВ-ийн ячейк хоёрдогч талд БНХАУ-ийн NARI electric группийн иж бүрэн релей хамгаалалт,

СКАДА төхөөрөмж, ухаалааг тоолуурууд үнсдсэн хамгаалалтанд АНУ-ын SEL брэндийн релейнүүд

суурилуулж туршилт тохируулга хүлээлгэн өгөх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖИЛ ҮҮРЭГ

110/10 кВ, 2х40МВА трансформатор бүхий дэд станцын зураг төсөл, материал тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, барилга угсралт, туршилт тохируулгын ажил Дэд станцын зураг төсөл, Дэд станцын барилга угсралт, Дэд станцын релей хамгаалалт автоматжуулал, СКАДА, дэд станцын туршилт тохируулга

ЗАХИАЛАГЧ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ ТӨХК

ОГНОО

2018-2019

Сэлбэ, Баянхошуу дэд төв

PREV