250 айлын цахилгаан хангамжийн зураг төсөл

250 айлын цахилгаан хангамжийн зураг төсөл

Төслийн товч танилцуулга

Багануур дүүргийн 4 дүгээр хорооны Тогос уул хэсэг шинэ суурьшлын бүс /250 өрх/ цахилгаан хангамж

Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг

 10кВ, 0.4кВ-ын ЦДАШ, 400 кВА 1 ширхэг, 250 кВА 2 ширхэг, КТПН, реклоузер таслуур, гэмтэл заагч датчик цахилгаан хангамжийн ажлын зураг

Захиалагч

Багануур дүүргийн ЗДТГ

Tags :

Detailed design of electricity supply for 250 households

Detailed design of electricity supply for 250 households

PROJECT BACKGROUND:

Electricity supply of new settlement area (250 household), Togos-Uul, Baga-nuur district, 4th horoo

SCOPE OF SERVICE:

10кV, 0.4кV overhead electrical airline, 400 кVА 1 pcs, 250 кВА 2 pcs, outdoor complete transformer substations, recloser disconnecter, damage indicator sensor, electrical supply design and drawing

CLIENT:

Baga-nuur district Governer’s office

Tags :