Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн үе шат-1

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн үе шат-1

Төслийн товч танилцуулга

Хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь эдийн засгийн боломж, орон сууц, хотын дэд бүтцийн үйлчилгээ хангамж бүхий эрүүл, аюулгүй, тав тухтай амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн, бие даан хөгжсөн дэд төвийн сүлжээг гэр хороололд бий болгоход оршино.Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдийг хотын дэд төв болон хөгжих суурь нөхцөл:

 • Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвд нийт 7.57 га талбай бүхий ногоон байгууламж бий болж, хотын ногоон байгууламж нэмэгдэнэ.
 • Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдэд инженерийн дэд бүтцийг цогцоор нь бий болгосноор дэд төв барилгажих боломжтой болох ба дэд төвийн хөгжлийн төлөвлөгөөг төр, хувийн хэвшил, иргэдийн оролцоог зөв зохицуулан хөгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.
Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг

Сэлбэ дэд төв

 • Сэлбэ дэд төв дулаан дамжуулах гол шугам сүлжээ-9.97 км
 • Ус дулаан дамжуулах төв-14 ширхэг
 • Авто зам-5.677 км
 • Гүүр-24м, 30м, 60м
 • Үерийн хамгаалалтын суваг-2.4 км
 • Тохижилтын ажил-3.01 га
 • Ус хангамжийн шугам сүлжээ-6.01 км
 • Хорооллын дотор бохир усны шугам-9.77 км
 • Усан сан-1000 м3 багтаамжтай
 • Цахилгааны шугам сүлжээ-3.6 км
 • Холбооны шугам сүлжээ-1.7 км

Баянхошуу дэд төв

 • Баянхошуу дэд төв дулаан дамжуулах гол шугамын өргөтгөл-3.45 км
 • Дулааны шугам сүлжээ-7.58 км
 • Ус дулаан дамжуулах төв-12 ширхэг
 • Авто зам-5.677 км
 • Үерийн хамгаалалтын суваг-2.5 км
 • Тохижилтын ажил-4.65 га
 • Ус хангамжийн шугам сүлжээ-5.05 км
 • Хорооллын дотор бохир усны шугам-8.78 км
 • Усан сан-1000 м3 багтаамжтай
 • Цахилгааны шугам сүлжээ-4.2 км
 • Холбооны шугам сүлжээ-2.8 км

Сэлбэ болон Баянхошуу дэд төвд цогц зураг төслийн зохиогчийн хяналтын үйлчилгээ хийж байна.

Захиалагч

Улаанбаатар хотын захиргаа

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

“ULAANBAATAR GER AREA DEVELOPMENT INVESTMENT PROGRAM”

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн үе шат-1

PROJECT:

The mission of the program is to create an independent sub-center network in the ger areas that provides a healthy, safe and comfortable living environment with economic opportunities, housing and urban infrastructure services.

Basic condition for Bayankhoshuu and Selbe sub-centers to develop as city sub-c In total 7.57 hectares of land of the Bayankhoshuu and Selbe sub-centers, will create green area which increasing the green area of the city.

ENTERS:

By constructing a complex engineering infrastructure in the Bayankhoshuu and Selbe sub-centers, will improve construction conditions and proper development plans of sub-centers will be implemented by properly participation of the public, private sector and citizens.

SCOPE OF SERVICE:
 • Selbe-sub center
 • Heating main pipeline network-9.97 кm
 • Water and Heat transfer center -14 pcs Autoroad-5.677 кm
 • Bridge-24м, 30м, 60м
 • Flood protection trench -2.4 кm
 • Landscaping work-3.01 га
 • Water supply pipeline network-6.01 кm
 • Sewerage pipeline in district -9.77 кm
 • Water pool-1000 m3 capacity
 • Electrical line-3.6 кm
 • Communication network-1.7 кm
 • Bayankhoshuu sub- center
 • Bayankhoshuu sub- center expansion of the main heating pipeline -3.45 кm
 • Heating pipeline network-7 .58 кm
 • Water and Heat transfer center -12 pcs Autoroad-5.677 кm
 • Flood protection trench -2.5 кm
 • Landscaping work -4.65 hec
 • Water supply pipeline network -5.05 кm
 • Sewerage pipeline in district -8.78 кm
 • Water pool-1000 m3 capacity
 • Electrical line network -4.2 кm
 • Communication network-1.7 кm Drawing and design author inspection services for Selbe and Bayankhoshuu sub-centers
CLIENT:

Municipality of Ulaanbaatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *