Archive

25 Dec

Consulting service for detailed design of heat and water distribution centers for Bayakhoshuu and Selbe sub-center within the “Ulaanbaatar ger area development investment program” project

READ MORE
25 Dec

“Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” төсөлийн хүрээнд Сэлбэ болон Баянхошуу дэд төвд Ус дулаан дамжуулах төвийн иж бүрэн зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

READ MORE
19 Dec

Umnugovi aimag, Manlai soum, Extension and renovation work of outdoor heating pipeline and electricity line

READ MORE
19 Dec

Өмнөговь аймгийн Манлай сумын төвийн гадна дулаан цахилгаан шугамын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

READ MORE
19 Dec

Sukhbaatar aimag, detailed design of the 5 soum centralized heating supply

READ MORE
19 Dec

Сүхбаатар аймгийн 5 сумын төвийн төвлөрсөн дулаан хангамжийн зураг төсөл

READ MORE