Реле хамгаалалт

Ажил үйлчилгээ

РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ

[thb_button size=”small” color=”white” border_radius=”no-radius” link=”url:http%3A%2F%2Frichwell.mn%2Fcontact%2F|title:%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85||”]
[thb_image][/thb_image]

Трансформаторын хамгаалалт

Трансформаторын хамгаалалт нь хоёр ба гурван ороомогт трансформатор, авто-трансформаторын шаардлага хэрэглээнд зориулсан төрөл бүрийн трансформаторын бүрэн схемийн хамгаалалт, хяналт удирдлагын үүрэг гүйцэтгэнэ. Мөн шунтын реакторыг хамгаалахад ашиглаж болно.

[thb_image][/thb_image]

PCS-978 Трансформаторын Реле хамгаалалт

Трансформаторын хамгаалалт нь хоёр ба гурван ороомогт трансформатор, авто-трансформаторын шаардлага хэрэглээнд зориулсан төрөл бүрийн трансформаторын бүрэн схемийн хамгаалалт, хяналт удирдлагын үүрэг гүйцэтгэнэ. Мөн шунтын реакторыг хамгаалахад ашиглаж болно.

[thb_image][/thb_image]

PCS-978S Трансформаторын реле хамгаалалт

Трансформаторын хамгаалалт нь хоёр ба гурван ороомогт трансформатор, авто-трансформаторын шаардлага хэрэглээнд зориулсан төрөл бүрийн трансформаторын бүрэн схемийн хамгаалалт, хяналт удирдлагын үүрэг гүйцэтгэнэ. Мөн шунтын реакторыг хамгаалахад ашиглаж болно.